4.500.000

ĐỒ TRANG TRÍ BÀN LÀM VIỆC

Ông Phật thảnh thơi (TN005)

880.000
350.000

BÌNH HOA GỐM SỨ CAO CẤP

Bình gốm con chim công BG005

450.000

BÌNH HOA GỐM SỨ CAO CẤP

Bình gốm hiện đại trang trí BG020

240.000

BÌNH HOA GỐM SỨ CAO CẤP

Bình gốm sứ chim và hoa BG006

450.000

BÌNH HOA GỐM SỨ CAO CẤP

Bình gốm sứ chim và hoa BG007

450.000